Sprint cup, ŽA-sprint 7.9.2013 Rychnov n. Kn.

Rozpis
5. a 6. závodu Českého poháru štafet 2013,
5. a 6. závodu České ligy klubů 2013,
oblastního mistrovství VčO štafet (sobota),
oblastního mistrovství Vysočiny štafet (sobota),
veřejného závodu štafet v orietačním běhu
Pořadat. orgán Český svaz orientačních sportů
Pořadat. subjekt SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Datum sobota 7.9.2013 dopoledne a neděle 8.9.2013
Centrum Hradisko, louka 7km JV o Rychnova n. Kn.; prostor pro oddílové stany bude vymezen
Kategorie tříčlenné štafety
DH12
D14H14
D18H18
D21H21
D105H105
D135H135
D165H165
H180
MIX (různě smíšené štafety)
Přihlášky Prostřednictvím přihláškového systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz, sobota, neděle, v krajním případě (a pro neregistrované) na e-mail ivca.filipova@seznam.cz, nejpozději do 27.8.2013 do 23:59 hodin. Po 27.8. za zvýšený vklad (+100%) a pouze v rámci volných míst. Přihlášku e-mailem považujte za přijatou po potvrzení odpovědi.
Vklady
DH12, D14, H14, MIX270 Kč
D18, D21, H18, H21530 Kč
D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180450 Kč
půjčení SI čipu40 Kč
Platby Vklady (štafety i sprint dohromady) a platbu za objednané ubytování a stravování zasílejte na účet číslo 161616850/0600 vedený u GE Money Bank (majitel účtu SOOB Spartek Rychnov n. Kn., U Stadionu 1413, 51601 Rychnov nad Kněžnou).
Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplaceního vkladu nebude přihláška ani objednávka ubytování a stravování akceptována.
Prezentace V pátek 6.9.2013 od 19:00do 22:00 hodin v Rychnově n. Kn. v budově ZŠ Javornická.
V sobotu 7.9.2013 od 8:00 do 9:00 hodin v centru závodů.
V neděli 8.9.2013 od 8:00 do í:00 hodin v centru závodů.
Soupisky Vyplněním v přihláškovém systému ORIS - http://oris.orientacnisporty.cz, nejpozději do pátku 6.9.2013 do 20:00 hodin, pro sobotní závod ČPŠ a pro nedělní závod nejpozději do soboty 7.9.2013 do 20:00 hodin. Výjimečně lze odevzdat a opravit soupisky při prezentaci do 9:00 hodin po oba dny.
Mapy Hradisko a Sv. Anna, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav léto 2013, mapový klíč ISOM 2000, v obalu, autor Josef Doležal, tisk Žaket
Terén Nakloněná rovina ve směru SZ-JV (410-500 m.n.m.) vysočinnského charakteru se zastoupením všech typů průchodnosti porostů, množství porostových detailů včetně podrostů, místy větčí množství vodotečí napájí dva potoky a řeku Zdobnici. Členitější kamenitý svah nad řekou (převýšení 70m) s balvany a drobnějšími kamenitými poli. V části prostoru je pozůstatek po důlní činnosti. Středně hustá síť komunikací. - doporučujeme tejpovat a zakrýt dolní končetiny
Start 00 10:00 hodin (po oba dny; ve vlnách podle jednotlivých kategorií)
Předpokládané časy vítězů Dle Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2013 (D18, D21, H18, H21) a soutěžního řádu soutěží sekce OB (ostatní); DH12: 75 minut.
Vzdálenosti
Parkování - centrum 0,2 - 1 km
Centrum = start = cíl
Parkování Auta na vyhrazeném místě (louce) západně od centra závodů (mezi rodinnými domy). Parkovné 25,-Kč/den. Nenarušujte svou přítomností klidný chod této venkovské lokality. Respektujte příkazů pořadatelů.
Autobusy vyloží účastníky a odjedou přes Peklo, Roveň do místa parkování autobusů. Po skončení závodu bude autobus přivolán. Parkovné 50,-Kč/den.
Příjezd i odjezd bude upřesněn v pokynech (včetně mapky) a na webových stránkách.

Prosíme, počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro dojezd posledních 3 km na parkoviště a dbejte pokynů pořadatelů.
Systém ražení Elektronický systém SPORTIdent, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného SI čipu bude účtován poplatek 700 Kč.
Upozornění Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Na prostor závodu je dnem přidělení závodu (XI.2011) vyhlášeno embargo. Veškerý trénink, běh, testování postupů a vstup do lesních prostor je tedy zakázán.
V centru bude možné postavit klubové stany.
Zakázaný prostor Až do začátku závodu je celý prostor zakázaný pro trénink, testování postupů a veškerý běh.
Ubytování Pro zájemce nabízíme nouzové ubytování v tělocvičně za poplatek 70,-Kč/osoba na noc.
Ubytování je možno zajistit od pátku. Ubytování je nutno objednat v systému ORIS a zaplatit zárověň s přihláškou.
Stravování Pro zájemce pořadatel zajistí stravu (snídaně, oběd, večeře) ve školní jídelně (v RK restaurace jsou, ale o víkendu je téměř nemožné najít volné místo ke stolování). Centrum Sprint cupu, ŽA a nouzové ubytování jsou do 200m od jídelny. Nabídka jídel viz jídelníček.
Stravování je nutno objednat a zaplatit zároveň s přihláškou.
Předpis Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2013.
Protesty Písemně proti vkladu 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu.
Případně protesty proti oficiálním výsledkúm lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího: Tomáš Matras, Chrašice 632, 538 51 Chrast
Funkcionáři
ředitel závodu:Jan Potštejnský
hlavní rozhodčí:Tomáš Matras R1
stavitelé tratí:Martin Klícha, Lukáš Pátek, Jan Potštejnský - všichni R2
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 11.7.2013.