Český Pohár Štafet 7.-8.9.2013 Hradisko

Rozpis
3. závodu Sprint cupu 2013,
7. závodu Žebříčku A 2013 - sprint,
veřejného závodu ve sprintu v orietačním běhu
Pořadat. orgán Český svaz orientačních sportů
Pořadat. subjekt SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Datum sobota 7.9.2013, odpoledne
Centrum Rychnov nad Kněžnou, bude vyznačeno v pokynech a na webu závodu; v centru není možné postavit oddílové stany
Kategorie
D12CH12C
D14CH14C
D16AH16A
D18A, D18CH18A, H18C
D20AH20A
D21E, D21A, D21CH21E, H21A, H21C
D35CH35C
D45CH45C
D55CH55C
T (tréninková, kondiční)
P (příchozí, pouze neregistrování) - velmi jednoduchá, na úrovni D/H10
Přihlášky Prostřednictvím přihláškového systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz, v krajním případě (a pro neregistrované) na e-mail ivca.filipova@seznam.cz, nejpozději do 27.8.2013 do 23:59 hodin. Po 27.8. za zvýšený vklad (+100%) a pouze v rámci volných míst. Přihlášku e-mailem považujte za přijatou po potvrzení odpovědi.
Vklady
D12C, D14C, H12C, H14C 70 Kč
T (tréninková, středně obtížná trať)90 Kč
P (příchozí, pouze neregistrovaní)20 Kč
ostatní140 Kč
Platby Vklady (štafety i sprint dohromady) a platbu za objednané ubytování a stravování zasílejte na účet číslo 161616850/0600 vedený u GE Money Bank (majitel účtu SOOB Spartek Rychnov n. Kn., U Stadionu 1413, 51601 Rychnov nad Kněžnou).
Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplaceního vkladu nebude přihláška ani objednávka ubytování a stravování akceptována.
Prezentace V pátek 6.9.2013 od 19:00do 22:00 hodin v Rychnově n. Kn. v budově ZŠ Javornická.
V sobotu 7.9.2013 od 8:00 do 9:00 hodin v centru závodu štafet.
V sobotu 7.9.2013 od 14:00 do 15:00 hodin v centru sprintu.
Mapa Rychnov n. Kn., 1:4 000, ekvidistance 2 m, stav léto 2013, mapový klíč ISSOM 2007, v obalu, autor Jan Fátor, tisk Žaket; předchozí mapa prostoru - Rychnov (93)
Terén částečně historické centrum a starší zástavba v okolí náměstí, zámecký park a drobná městská zeleň, vilová zástavba (prostor závodu je vymezen na webových stránkách závodu)
Start 00 16:00 hodin (intervalový podle kategorií)
Vzdálenosti
Parkování - centrum 400 - 700 m
Centrum - startdo 500 m
Centrum - cíldo 300 m
Parkování Auta na vyhrazeném místě severně od centra závodu a na vyhrazených místních komunikacích (v zástavbě).
Autobusy na vyhrazených místních komunikacích.
Dbejte pokynů pořadatelů a městské policie. Příjezd i odjezd bude upřesněn v pokynech (včetně mapky) a na webových stránkách.
Systém ražení Elektronický systém SPORTIdent, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného SI čipu bude účtován poplatek 700 Kč.
Upozornění Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Na prostor závodu je dnem přidělení závodu (XI.2011) vyhlášeno embargo. Veškerý trénink, běh, testování postupů a vstup do lesních prostor je tedy zakázán. Město nezavřeme, ani nechceme - dodržujte Pravidla OB.
Zakázaný prostor Až do začátku závodu je celý prostor zakázaný pro trénink, testování postupů a veškerý běh.
Ubytování Pro zájemce nabízíme nouzové ubytování v tělocvičně za poplatek 70,-Kč/osoba na noc.
Ubytování je možno zajistit od pátku. Ubytování je nutno objednat v systému ORIS a zaplatit zárověň s přihláškou.
Stravování Pro zájemce pořadatel zajistí stravu (snídaně, oběd, večeře) ve školní jídelně (v RK restaurace jsou, ale o víkendu je téměř nemožné najít volné místo ke stolování). Centrum Sprint cupu, ŽA a nouzové ubytování jsou do 200m od jídelny. Nabídka jídel viz jídelníček.
Stravování je nutno objednat a zaplatit zároveň s přihláškou.
Předpis Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2013.
Protesty Písemně proti vkladu 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu.
Případně protesty proti oficiálním výsledkúm lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího: Jindřich Kořínek, Mírová 236, 511 01 Turnov
Funkcionáři
ředitel závodu:Jan Potštejnský
hlavní rozhodčí:Jindřich Kořínek R1
stavitelé tratí:Martin Klícha, Jan Potštejnský - oba R2
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 11.7.2013.